Udgivet 25. februar 2022
Læsetid 2 minutter

Få en økonomisk fordel (lige nu) på biler under 50 gram C02

I takt med at afgifterne stiger, og fradraget falder, bliver det fremover dyrere at købe plugin-hybridbiler under 50 gram CO2. Disse biler kaldes også for lav-emissionsbiler.

Køber du en bil under 50 gram CO2 i øjeblikket, har du faktisk mulighed for at spare ca. 50 % af afgiften på den. Inden du køber en bil og beregner afgiften, er det dog vigtigt at tjekke, hvilke målenormer bilen er registreret med. I CoC-dokumentet finder du de korrekte målenormer, der for en plugin-hybridbil max må være 49 CO2 på WLTP og 41 CO2 på NEDC.

Den grønne omstilling er i gang

I slutningen af 2020 blev der indgået en politisk klimaaftale (lovforslag: L 129), der skulle sikre en grøn omstilling af vejtransporten i Danmark frem mod 2030. Aftalens formål var at få flere sikre og grønne biler på vejene, samtidig med at det skulle blive billigere for en almindelig familie at køre ”grønt”. Første skridt i aftalen var at reducere afgiften på plugin-hybridbiler for at få udskiftet benzin- og dieselbilerne med plugin-hybridbiler – og det er lykkes. Målet er dog at få flere rene elbiler på markedet på sigt. Derfor bliver det frem mod 2025 dyrere for forbrugerne og forhandlere at købe plugin-hybridbiler under 50 gram CO2, da afgiften på disse stiger.

Afgiften på lav-emissionsbiler stiger 

I skemaet nedenfor kan du se, at afgiften stiger med 5 % hvert år indtil 2025, og herefter bliver afgiften gradvist indfaset frem mod 2035.

Registreringsafgift 2022 50 % af den beregnede afgift
Registreringsafgift 2023 55 % af den beregnede afgift
Registreringsafgift 2024 60 % af den beregnede afgift
Registreringsafgift 2025 65 % af den beregnede afgift

Registreringsafgift fra 2025-2030 Afgiften indfases med tre procentpoint pr. år
Registreringsafgift fra 2030-2035 Afgiften indfases med fire procentpoint pr. år
Registreringsafgift 2035 Afgiften vil være fuld ud indfaset

Bund- og batterifradraget på nul- og lav-emissionsbiler falder 

Det er dog værd at bemærke, at i forlængelse med at afgiften stiger, sænkes bund- og batterifradraget også. Det betyder, at du ikke kan trække så meget fradrag på afgiften som hidtil, og dermed bliver plugin-hybridbilerne i de kommende år dyrere og dyrere.

Udviklingen af bundfradraget:

  • Bundfradraget for plugin-hybridbiler var i 2021: 50.000 kr.
  • Bundfradraget for plugin-hybridbiler er i 2022: 48.750 kr.

Størrelsen på bundfradraget bliver nedskrevet årligt.

Udviklingen af batterifradraget:

I 2022 er batterifradraget på 1.300 kr. pr. kWh. Fradraget stopper dog ved 45 kWh, hvilket betyder, at du max kan få et batterifradrag på 58.500 kr.  Nedenfor kan du se den årlige ændring i batterifradraget for nul- og lav-emissionsbiler med en batteristørrelse på 45 kWh:

  • Batterifradrag 2021 (1.700 kr. pr. kWh): 76.500 kr.
  • Batterifradrag 2022 (1.300 kr. pr. kWh): 58.500 kr.
  • Batterifradrag 2023 (900 kr. pr. kWh): 40.500 kr.
  • Batterifradrag 2024 (500 kr. pr. kWh): 22.500 kr.
  • Batterifradrag 2025 (fradraget bortfalder): 0 kr.

Bemærk, at en lav-emissionsbil dog typisk kun vil have en batterikapacitet på mellem 5 og 10 kWh, hvilket har betydning for fradragets størrelse.

 


Tre kategorier af emissionsbiler: 

  • 0 gram CO2-udledning = nul-emissionsbil (udelukkende elbiler)
  • 0 – 49,99 gram CO2-udledning = lav-emissionsbil (primært plugin-hybridbiler)
  • Over 50 gram CO2-udledning = høj-emissionsbil (alle andre køretøjer)

 

Spar ca. 50 % af afgiften, når du køber en bil under 50 gram CO2

De stigende afgifter og faldet i bund- og batterifradraget gør det meget attraktivt at købe biler under 50 gram CO2, da du lige nu kan spare ca. 50 % af afgiften.

Køber du for eksempel en BMW 530e fra 2018 kontra en BMW 530i fra 2018 – begge biler med nogenlunde samme udstyr, er der mange penge at hente med plugin-varianten, da du sparer ca. 50 % af afgiften.

nyheder i din indbakke

Klar til at digitalisere din forretning?

Kontakt os

Vælg de rette løsninger

Se vores anbefalinger herarrow-right