Udgivet 25. februar 2022
Læsetid 3 minutter

Kend beskatningsreglerne for firmabiler

Vidste du, at hvis en medarbejder får stillet en fri bil til rådighed, hvor han eller hun har mulighed for at køre privat, skal medarbejderen beskattes af værdien af fri bil?

Fra den 1. juli 2021 kom der nemlig nye regler for beskatning af fri bil. Bliv klogere på de nye regler, og hvad de indeholder og betyder for dig.

Sådan finder du værdien til beskatningsgrundlaget 

  • Er bilen under 3 år på købstidspunktet, bliver beskatningsgrundlaget lavet ud fra nyvognsprisen. Dvs. inkl. leveringsomkostninger, moms og fabriksmonteret udstyr.
  • Bliver bilen 3 år i perioden, skal du anvende 75 %-reglen (75 % af nyvognsprisen) – dog minimum 160.000 kr.
  • Er bilen over 3 år ved periodens start, anvendes handelsprisen – dog minimum 160.000 kr.

Beskatningsgrundlaget for fri bil

Har en medarbejder fri bil som en del af sin ansættelseskontrakt, hvor bilen bliver brugt til privat kørsel, skal medarbejderen betale skat af værdien af brugen. Beregningen af fri bil er uafhængig af omfanget af den private kørsel.

Med de nye beskatningsregler skal du frem mod 2025 derfor årligt den 1. januar genberegne bilens værdi med de nye satser. I dag er der to forskellige satser, men fra 2025 er der en sats på 22,5 %.

Fremover bliver anskaffelsesprisen vægtet mindre i beskatningsgrundlaget, og miljøtillægget bliver vægtet højere. Her skal arbejdsgiveren nemlig tillægge et miljøtillæg, når den skattepligtige værdi bliver beregnet. Det betyder helt konkret, at miljøtillægget fra den 1. juli 2021 til 2025 gradvist stiger til 600 %. De nye regler gælder også for medarbejdere med en fri bil, der er købt før den 1. juli 2021.

Bemærk, bliver medarbejderen beskattet af fri bil, har han eller hun ikke ret til at modtage kørselsfradrag, som medarbejderne ellers får, hvis kørsel sker i egen bil.

Oversigt over indfasning af satserne

Se indfasningen af satserne for beregningen af værdien af fri bil efter 1. juli 2021. Husk, at der fra 2022 årligt sker en ændring pr. 1. januar.

PROCENTSATSER 2022 2023 2024 2025
Sats for bilens værdi under 300.000 kr. (%) 24,0 23,5 23,0 22,5
Sats for bilens værdi over 300.000 kr. (%) 21,0 21,5 22,0 22,5
Miljøtillæg med tillæg af (%) 350 450 600 700

Se lovtekst. Beregning af bilens skattepligtige værdi finder du under §16, stk. 4.


Skattepligtig værdi

Det betyder, at den skattepligtige del af en bils nyvognsværdi under 300.000 kr. bliver nedsat med 0,5 % frem mod 2025. Omvendt stiger satsen for en bils nyvognsværdi over 300.000 kr. ligeledes med 0,5 %, så satserne i 2025 er udlignes til 22,5 %.

Miljøtillæg

Procentsatsen for beregning af miljøtillægget ligger i 2022 på 350 %. Den sats bliver hvert år forhøjet for alle firmabiler, således at satsen i 2023 lyder på 450 %, 2024 på 600 %, og fra og med 2025 vil satsen stige til 700 %.

Det betyder helt konkret, at har du en firmabil, hvor der betales en årlig ejerafgift på eksempelvis 2.000 kr., vil miljøtillægget og den skattepligtige værdi af fri bil stige med 11.000 kr. (fra 3.000 kr. i 2020 til 14.000 kr. i 2025). Herudover kommer der også en løbende forhøjelse af selve ejerafgiften.

Ladestandere

Foruden skattepligtig værdi og miljøtillæg er der en sidste regel, du skal være opmærksom på i forhold til fri bil. Reglen gælder dog kun for firmabiler, der kører på el, eller som er plugin-hybrid.

Her er beskatningen af ladestandere helt afskaffet. Det betyder, at værdien af en arbejdsgiverbetalt ladestander (inklusiv udgifterne til installationen) ikke længere indgår som et tillæg i beregningsgrundlaget for firmabilen.

Herudover er det lovbestemt, at ladestanderen kan overgå til medarbejderens private eje eller overdrages skattefrit, hvis der ikke længere stilles fri bil til rådighed, og der har været sket beskatning af fri el- eller plugin-hybridbil i en sammenhængende periode på minimum seks måneder.

Sådan beregner du værdien af fri bil

Kan det overhovedet svare sig for medarbejdere at have fri firmabil? Det kommer helt an på, hvor meget medarbejderen kører. Kører medarbejderen under 20.000 km. om året, har han eller hun mulighed for at få skattefrikørselsgodtgørelse. Kører medarbejderen over 20.000 km. om året, er der mulighed for at få kørepenge for antal kørte kilometer. Det kræver dog ofte en individuel beregning og en helt konkret vurdering af behovet for fri bil.

 


Se nedenfor, hvordan du bedst beregner værdien af fri bil: 

  1. Beregn bilens værdi ud fra de fastlagte satser på baggrund af bilens anskaffelsessum
  2. Beregn miljøtillægget, dvs. den grønne ejerafgift ganget med den fastlagte sats
  3. Beregn værdien af fri bil og det beløb, medarbejderen skal beskattes af hver måned

 

Når du beregner bilens værdi, er der forskel på, om det er en ny bil, om bilen er mere end tre år, eller det er en leaset bil.

Er bilen højst tre år, skal du beregne værdien ud fra bilens faktiske anskaffelsessum inklusiv registreringsafgift, moms, udgifter til nummerplader, leveringsomkostninger og alt normalt fabriksmonteret udstyr.

Fra den 1. januar 2022 bliver medarbejderen dermed beskattet af 24 % af bilens værdi af den del, der ligger under 300.000 kr., og 21 % af den del, der ligger over 300.000 kr. Dog mindst 24 % af 160.000 kr. Når bilen er tre år, bliver beskatningsgrundlaget nedsat til 75 % af anskaffelsessummen.

Køber du en firmabil, der er mere end tre år gammel, skal du bruge handelsprisen til at beregne prisen af fri firmabil. Du skal dog altid som minimum beregne værdi af fri bil med 160.000 kr.

Leaser du en bil, får du beskatningsgrundlaget oplyst af leasingselskabet til beregning af fri bil.

Få hjælp til at genberegne beskatningen af fri bil

Har du brug for hjælp til at få en årlig genberegnet medarbejderens frie firmabil? Eller er du stadig i tvivl om, hvad det har af betydning for dig, så kan du altid kontakte en af vores erfarne erhvervsrådgivere og få sparring.

nyheder i din indbakke

Klar til at digitalisere din forretning?

Kontakt os

Vælg de rette løsninger

Se vores anbefalinger herarrow-right