Abonnementsbetingelser Afgiftsberegner

1. Generelt
Nedenstående abonnementsbetingelser gælder for alle abonnementer købt hos Autosource Group Digital A/S (herefter ”ASG-D”). Når du (herefter ”Brugeren”) køber et abonnement, accepterer samtidig vores handelsbetingelser, som du kan finde her.

 

2. Betaling
Betaling skal ske i henhold til aftalte betalingsbetingelser. Abonnementer betales bagud. Ved fremsendelse af manuel faktura forbeholdes at pålægge et gebyr på kr. 40,00 ekskl. moms per faktura.

Ved overskridelse af betalingsfristen har ASG-D krav på forrentning af det skyldige beløb fra forfaldsdagen med en morarente på 2% pr. påbegyndt måned. Tilskrevne renter forfalder til omgående betaling og betales forud for al anden gæld ved løbende indbetalinger. Såfremt betaling ikke sker rettidigt, forbeholder ASG-D sig derudover ret til at indstille levering af løbende ydelser, herunder afbryde adgang til ydelser. Såfremt der er sket afbrydelse af ydelser, kan ASG-D forlange et åbningsgebyr på kr. 200,00 ekskl. moms for genetablering af ydelser.

 

3. Ændringer til abonnement
ASG-D forbeholder sig ret til at ændre abonnementspriser med et varsel på 30 dage. Prisforhøjelser, der skyldes ændringer i forbrugsafgifter, skatter eller afgifter samt ændrede prisforhold hos dataleverandører, kan dog gennemføres uden forudgående varsel.

Såfremt Brugeren ikke vil acceptere prisforhøjelserne, kan abonnementet opsiges med varsel på løbende måned + 30 dage. Ændringer der kan ske uden forudgående varsel, medfører ikke ret til opsigelse.

 

4. Levering
Abonnementsperiodens begyndelsestidspunkt er tidspunktet for første gang systemadgangen aktiveres, og kode samt aftale fremsendes til Brugeren via mail.

 

5. Opsigelse og ophør
Abonnementsaftalen kan opsiges af begge parter med varsel på løbende måned + 30 dage. Opsigelse skal ske skriftligt via mail.

 

6. Fortrydelsesret

Du kan uden begrundelse fortryde den indgåede aftale inden for 14 dage. Fortrydelsesfristen udløber 14 dage efter den dag, du har modtaget adgang til vores system. Ønsker du at fortryde, skal du underrette os om, at du har fortrudt aftalen. Du kan fortryde den indgåede aftale ved skriftlig henvendelse via e-mail, inden fortrydelsesfristens udløb

nyheder i din indbakke

Klar til at digitalisere din forretning?

Kontakt os

Vælg de rette løsninger

Se vores anbefalinger herarrow-right